Onze missie 

    Wij houden van de Heer Jezus, leren uit de Bijbel en geven dit handen en voeten. (hart, hoofd, handen)

Wij houden van de Heer Jezus... betekent voor ons dat Jezus de Heer is van en over ons leven. Om ons weer in verbinding te brengen met God, onze Vader, heeft Hij voor ons de prijs met Zijn leven betaald. Het betekent voor ons ook dat wij ons laten leiden door de Heilige Geest

Leren uit de Bijbel... houdt voor ons in dat wij willen groeien in ons geloof en dat wij leren vanuit de Bijbel wat Gods wil is voor ons leven. In de Bijbel vinden wij antwoorden op onze levensvragen.

En geven dit handen en voeten... wij maken ons geloof praktisch. Wij helpen elkaar waar we kunnen en willen voor onze omgeving een hulp zijn. Onze activiteiten zijn er op gericht om relaties te leggen met de mensen om ons heen en hen te verbinden met elkaar en met God. Door de dingen die wij doen, laten wij de liefde van God voor deze wereld zien.